RAF Northolt Photocall 10th June 2007 - Polish Navy M28-MR Bryza